לקסיקון - תרשים סביבה

תוכנית שמכין מודד מוסמך ובה מוצג הגוש, החלקה עליהם מתכננים, הסביבה הקרובה (הכביש, המדרכה, בורות הניקוז וכדומה).

תרשים סביבה בתוקף נדרש לצורך הגשת בקשה לאישור בניה לרשויות.

תגובות