לקסיקון - קונטור

Contour (מאנגלית)

קו מתאר, קו גבול, קו גובה.

תגובות