לקסיקון - פתח אור

גודל הפתח נטו, לא כולל המשקוף.

להשלמה - תמונה של פתח אור ופתח בניה

תגובות