לקסיקון - אונטרקנט

Unterkante (גרמנית). סימון בתוכניות - UK.
גם- אונטר קנט.

מפלס תחתון.
בניגוד לאוברקנט.

תגובות