לקסיקון - בנקט

banquette (צרפתית)

צד, שפה, שוליים.

תגובות