לקסיקון - סטאגרינג

Staggering (אנגלית)

סידור מדורג (של תמיכות או חיזוקים).

תגובות