לקסיקון - למלה

Lamelle (גרמנית)
ברבים - למלות.

רצועה (דקה בדרך כלל).

תגובות