לקסיקון - שמיר פפיר

schmiegel papier (גרמנית)

נייר שיוף עדין.

תגובות