שונות - תכנית עיצוב מסעדת דגים

התוכנית היא עיצוב ותכנון של מסעדת דגים במסגרת לימודית
כל המעגלים והקווים המתעקלים זה בעצם השילוב של העץ בחלל המסעדה
תמונה

תגובות