שונות - תכנון פרגולה

תכנון של פרגולה מעץ שבוצעה בחישוב קונסטרוקטיבי לפי התקן הישראלי, ניתן לראות את קורות העץ וכן את פירוט החיבור לקירות הבטון, נעשתה עבודה מקיפה בנושא ומומלץ לשימושתמונהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות