שונות - חתכים תוכניות של סיפרייה

בקובץ יש תןכנית , חתך וחזית של סיפרייה בעלת שני מפלסים שונים. הסיפריות שמוצגות שונות . בנוסף ישנן שני חלונות במפלס השני של הסיפרייה תמונהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

עדכונים אחרונים בספריה

תגובות