שונות - הגשת בנין מגורים

הגשת סטודנט שנה א הכולל תוכניות חתכים וחזיתות של בנין מגורים בבית שמש בנין 4 קומות וקומת מינוס למחסנים 6 דירות (3 חדרים 4 חדרים ו5 חדרים -דופלקס)
*תוכנית קומת קרקע כולל פיתוח שטח
*תוכנית קומת מינוס מחסנים
*תוכנית קומה 1-2 דירות
*תוכנית קומה 2-2 דירות
*תוכנית קומה 3-2דירות
*תונית גגות כולל ניקוז
*חתך אא
*חתך בב
*חזית צפונית
*חזית דרומית
*חזית מערבית
*חזית מזרחית
תמונה
משתתף במבצע
דווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות