פרטי בנין - מערכת סינון אוויר דירתית

מערכת סינון אוויר דירתית 'תיבת-נח' דגם Rainbow 36N קבועה ומאושרת בהתאם לתקנה החדשה 6869. המערכת מיועדת להתקנה במרחב המוגן הדירתי ובמקלט המשפחתי ובהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית ולת"י 4570 למערכות אוורור וסינון אווירמערכת סינון אויר דירתיתדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות