פרטי בנין - מערכת אוורור וסינון אוויר למיגון עד 100 איש

מערכת אוורור וסינון אוויר 'תיבת-נח' דגם FAH 1600/600 למיגון עד 100 איש. המערכת מיועדת להתקנה במרחב מוגן או מקלט בהתאם לתקנות ההתגוננות האזרחית ולת"י 4570 למערכות אוורור וסינון אוויר.מערכת אוורור וסינון אוויר למיגון עד 100 איש

תגובות