שונות - דוגמת תוכנית שינויים

צורת עבודה במשרדינו על"שינויי דיירים" מתבססת על רשימת תימחור שלנו עם מיספור שחוזר על עצמו בתוכניות עבודהתכך שמנהלי עבודה יכולים לעקוב אחרי השינוי ברשימת התימחור, ולזהות גם את אותם המספרים בתוכניות עבודה.תמונהדווח על הפרת זכויות יוצרים לקובץ זה

תגובות