שונות - תוכנית פריסת קירות לקבלן ביצוע

תוכנית מפורטת עבור קבלן חשמל מבצע בחדר / צימר בכפר נופש בצפון..
תוכנית פריסת קירות הינה תוכנית החוסכת הרבה פגישות תאום בשטח, ומורידה משמעותית את כל ה"אי הבנות" של הקבלן בשטחתמונה

תגובות