שונות - תוכנית חשמל לוילה בגוליס

תוכנית חשמל לוילה בתהליך בנייה בכפר גוליס בצפון הארץתמונה

תגובות