עתירת התאחדות האדריכלים נגד מנהל התכנון לבגצ

התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל עתרה נגד מנהל התכנון בעקבות מתן הנחיות שלא בסמכות ולא ע"פ הדין.

בהמשך לבג"צ המתנהל כעת (בג"צ קמרי) שעניינו מי יכול להגיש תוכנית בנין עיר, ולעמדת המדינה לפיה כל אחד, לא משנה הכשרתו, מקצועו או ניסיונו יכול להגיש תוכנית.
מינהל התכנון החליט לנצל את כוחו המנהלי לרעה וקבע הנחייה מינהלית אף שהוא לא הגורם המוסמך לקביעת הנחייה זו.
לא זו בלבד שמינהל התכנון פעל בחוסר סמכות כאמור, אלא הוא שינה על דעת עצמו הלכה המשפטית שנקבעה בבג"ץ לפני 15 שנה (הלכת ברבי), הקובעת במפורש שרק אדריכל רשוי מוסמך לעסוק ב"בהכנת תוכניות בניין ערים, חרף קביעה שיפוטית זו בהלכת ברבי, פעל מינהל התכנון בחוסר סמכות והנחה את כלל המחוזות לאפשר לכל אדם לערוך תוכניות בניין ערים למוסדות התכנון, זאת בניגוד לחוק העיסוק ותקנות העיסוק.

התאחדות האדריכלים עשתה ככל יכולתה על מנת שלא להגיש את עתירה זו, ופנתה למינהל התכנון לביטול הנחייתו.
אולם פניותיה נפלו על אזנים ערלות, ומינהל התכנון המשיך לדבוק בעמדתו במתן ההנחיה האמורה. 

לפיכך, התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל, הגוף היציג של אדריכלים בישראל, הגישה באמצעות עורכי דינה אדריכל ליאור דץ ויוסי אור-הכהן עתירה לבג"צ כנגד מנהל התכנון בדרישה לצו ביניים ולקביעת מועד דיון דחוף באשר לפעולת מינהל התכנון בחוסר סמכות ובחוסר תום לב.

ניתן לצפות בעתירה באתר התאחדות האדריכולים

עתירת התאחדות האדריכלים נגד מנהל התכנון לבגצ

תגובות