הוארכה הגשת מלגת קרן מרים ומשה ארמון ז"ל לסטודנטים

בשל החג והמצב מטעם הקרן נמסר שהם מאריכים את זמן הגשת הבקשה לקבלת מלגה לקרן מרים ומשה ארמון ז"ל עד ה- 30.5.24 בחצות. 
 
קרן מרים ומשה ארמון ז"ל, חוגגת עשור להקמתה. 
גם השנה תעניק הקרן מלגות לסטודנטים לאדריכלות, אשר מתכננים עבודות על הפריפריה במדינת ישראל. 
במסגרת התחרות תחולקנה שלוש מלגות בגובה עשרת אלפים שקלים חדשים כל אחת.

כמדי שנה העבודות ישפטו בפני וועדת שיפוט מקצועית הכוללת אדריכלים ואנשי ציבור.
(את העבודות במקור היה נדרש להגיש עד לתאריך 30.4.24 בשעה 14:00.)

יש לפעול לפי המפורט בתקנון המופיע באתר הקרן בכתובת: 
/https://kerenarmon.org.il

גם את הגשת העבודות יש לבצע באתר הקרן באותה הכתובת.

מועד הענקת המלגות והמקום בו יחולקו יפורסמו באתר הקרן על פי התקנון, אופן ההשתתפות וההודעות יפורסמו מעת לעת באתר הקרן.

קבלת המלגות מותנת בנוכחות אישית של כל המגישים הזוכים בטקס הענקת המלגות.

להגשת בקשה למלגה לחצו כאן


מלגות קרן מרים ומשה ארמון ז"ל לסטודנטים לאדריכלות

תגובות