העצמה עירונית בטירת כרמל

המעבדה להעצמה עירונית מיסודה של עמותת מרחב מזמינה את הציבור ליום עיון על העצמה עירונית בטירת כרמל, ביום שלישי, ב-28 ביוני, בשעות 9:30-14:30, במרכז הנוער ברחוב כרמלים 6.

 

ליום העיון שותפים עיריית טירת כרמל והמשרד להגנת הסביבה. במהלך יום העיון יתבצע סיור בשטח, יוצגו המודלים של המעבדה וכן יתקיים דיון בהצעות ופתרונות.

 

המעבדה להעצמה עירונית של עמותת מרחב היא כלי להעצמה וציפוף של שכונות וערים בישראל. מטרתה של המעבדה, לפתח מודלים עירוניים חלופיים לתכנון המקובל היום ברמת השכונה העירונית בשני ערוצים: שיקום וציפוף של שכונות ומתחמים העצמה עירונית בטירת כרמלעירוניים ותיקים והקמתן של שכונות חדשות. עיקר המטרה היא לבחון את אפשרויות הציפוף שניתן להגיע אליהם על ידי שינוי באופן תכנון הרחובות, מכסות קרקע לצרכי ציבור, אופן תכנון מוסדות ציבור, וסוגי הבינוי המקובלים.

התוצרים של צוות התכנון הפועל בכל מעבדה כזו מוצגים לציבור בשיתוף עם הרשות המקומית לקבלת משוב.

חומר רקע נוסף על המעבדה להעצמה עירונית אתם יכולים למצוא כאן.

תגובות