ללמוד אדריכלות במכללה או באוניברסיטה?

איפה יותר משתלם ללמוד אדרכלות? באוניברסיטה או במכללה? מי מרוויח יותר בשנה הראשונה ולאחר מכן - נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגים את הפתרון במספרים.

עם סיום הלימודים שכר בוגרי תואר ראשון באדריכלות ועיצוב שלמדו באוניברסיטאות היה 6,411 שקל עבור גברים ו-5,750 שקל עבור נשים בשנה הראשונה. שכר הבוגרים במכללות היה גבוה יותר עבור הגברים (6,526 שקל בשנה הראשונה) אך נמוך עבור הנשים (5,150 שקל בשנה הראשונה).
לאחר שלוש שנים של תעסוקה עלה שכר בוגרי אדריכלות באוניברסיטאות ל-8,115 שקל עבור גברים ו-8,000 שקל לנשים  (עלייה של כ-38.5%). לעומתם בוגרי המכללות בתחום זה השתכרו 7,500 שקל (עלייה של כ-35%). 

ממצאי הלמ"ס מבוססים על שילוב מידע ממרשם האוכלוסין, נתוני הללמוד אדריכלות במכללה או באוניברסיטה?סטודנטים ומקבלי תואר ראשון, נתוני ההכנסה מרשות המסים ונתוני מפקד האוכלוסין. הלמ"ס עקב אחרי בוגרי תואר ראשון במשך עד שלוש שנים ממועד סיום הלימודים.

תגובות