השבת המצב לקדמותו בבית הדואר המנדטורי בירושלים

בעקבות הזכיה בערר, עמותת האדריכלים דורשת את השבת המצב לקדמותו בבית הדואר המנדטורי בירושלים

ועדת הערר המחוזית קבעה כי היתר הבנייה ניתן בניגוד להוראות התוכנית החלות על הבניין, ביניהן תכנית הכוללת 110 מונומנטים לשימור מחמיר בעיר ירושלים, בסטייה ניכרת ובניגוד לדין, ועל כן הוא בטל מעיקרו.
עוד קבעה הועדה כי השימוש בטענת הנגישות כהצדקה לפריצת הפתחים הוא "ניצול לרעה של הסדרי הנגישות שיביא בראש ובראשונה לפגיעה בציבור מוחלש זה". בהחלטת הערר הוטחה ביקורת על הליך קבלת ההיתר ונטען כי גורמים מקצועיים בעיריית ירושלים התרשלו.
בעקבות החלטת הועדה שלחה עמותת האדריכלים מכתב למהנדס העיר ירושלים וליועץ המשפטי ובו דרישה לפעולה מיידית להשבת המצב לקדמותו בתכנון ופיקוח של אדריכל מומחה לשימור. המכתב נשלח על ידי עו"ד רפי אטינגר, המייצג את העמותה ואשר הגיש את הערר.
במענה למכתב התקבלה ביום 01.05.16 תשובת עו"ד חיים נרגסי, ראש התביעה העירונית,  בו כתב לעמותה שבעלי ההיתר יוזמנו לשימוע דחוף בנוכחות כל הגורמים הרלוונטיים, בו יקבעו לוחות זמנים מהירים ליישום מלא של החלטת ועדת הערר, וכן שיקבעו במתווה סנקציות למקרה של אי ביצוע מהיר בהתאם להנחיות ועדת הערר, מהנדס העיר ומחלקת שימור. 

באדיבות עמותת אדריכלים מאוחדים
* קרדיט תמונה ויקיפדיה

השבת המצב לקדמותו בבית הדואר המנדטורי בירושלים

תגובות