תחרות אדריכלים - קרן מרים ומשה ארמון ז"ל

קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תעניק גם השנה מלגות לסטודנטים מצטיינים מהפריפריה ועבודות שנעשו על הפריפריה במדינת ישראל.

גם השנה תחולקנה שלוש מלגות בגובה עשרת אלפים שקלים חדשים כל  אחת. 


העבודות  ישפטו בפני וועדת שיפוט הכוללת אדריכלים ואנשי ציבור .

העבודות  תוגשנה עד לתאריך  01.09.16 לפי המפורט בתקנון המצורף.


תקנון תחרות סטודנטים לקבלת מלגה ע"ש מרים ומשה ארמון ז"ל לפרויקטים באדריכלות ועיצוב פנים 

כללי:

א.      מטרות הענקת המלגות :

עידוד מצוינות ואיכות מקצוע האדריכלות בבתי הספר המורשים לארכיטקטורה ועיצוב פנים בישראל ובעולם, תוך חיזוק הקשר והפרייה הדדית עם הקהילה המקצועית בישראל ובעולם, של פרויקטים אדריכליים שתוכננו בפריפריה, או אדריכלים אשר מקום מגוריהם בפריפריה של מדינת ישראל.

 

ב.      טקס הענקת המלגות טרם נקבע מועד

ג.       הודעה על האירוע תפורסם  בנפרד.

ד.      הגדרת פריפריה לתקנון זה: כל יישוב הנמצא מחוץ לגבולות שבין גדרה לחדרה, בנוסף יהיו רשאים להגיש מועמדות תושבי יו"ש וירושלים רבתי.

 

ה.     סכום המלגות:

סכום המלגות כולן יעמוד על  30,000 ₪ אשר יוענק בכל שנה לפרויקטים אדריכלים של סטודנטים לאדריכלות בישראל ובעולם העומדים בקריטריונים שלהלן:

 

ו.      &nbsמלגות קרן מרים ארמון ז"ל לסטודנטים לאדר' ועיצוב

p;
זכאות למלגה:

1.        זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה כל סטודנט/ית או קבוצת סטודנטים הלומדים במוסדות ללימודי ארכיטקטורה בישראל ובעולם .

2.      הגשת מועמדות תכלול את הפרטים הבאים: פירוט הנימוקים לזכאות למלגה (עד שלושה עמודים), קורות החיים של המועמד/ת.

3.      ניתן להגיש מכתב המלצה (לא יותר משני מכתבים).

 

 

ז.        אופן הגשת הפרויקט:

1.      הגשת עד 2 גיליונות   A3בפורמט רוחבי מוצמד למצע קאפה 5 מ"מ.

ההגשה תכלול:

מידע חזותי (צילומים, תכניות, חתכים, פרטים) המאפשר למתבונן להבין את התכנון והעיצוב, כמו כן תיאור מילולי של התכנון, תפקודו ומטרתו וכן הסבר המפרט את התרומה העיצובית ( ניתן לצרף בדף נפרד).

2.      ציון פרטי הסטודנט/ית:

בגב הפורמט ובגודל קריא, יש לציין שם הסטודנט/ית, כתובת, דוא"ל, טלפון, כמו כן יש לצרף CD  ובו העתק פורמט ההגשה .

3.      דמי השתתפות:

150 ₪  כולל מע"מ.

יש לצרף המחאה הכוללת את דמי ההשתתפות.

דמי ההשתתפות אינם מוחזרים לעבודות שהשתתפו בתחרות ולא זכו.

4.      חתימה על טופס ויתור על המצ"ב כנספח.

5.      את העבודות ודמי ההשתתפות יש להעביר למשרד "ארמון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ" ברח' יהודה הנחתום 4, באר שבע 8424902 עד לתאריך 01.09.16

6.      שאלות ניתן להעביר לדוא"ל [email protected] עד לתאריך .14.08.16

ח.     תהליך שיפוט המלגה:

חבר השופטים: טרם נקבע

ט.      נוהל שיפוט:

1.      חבר ועדת שיפוט  לא יהיה נתון בחשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו להענקת המלגה, ולא ישפוט מועמדות למלגה לעבודות סטודנטים שעבדו בהנחייתו באותה שנה שכיהן כחבר הועדה.

2.      התעורר חשש לניגוד עניינים בשיפוט הצעות שהוגשו, יתפטר חבר הועדה או יביא את העניין בפני ועדת ההתחרויות, אשר יכריעו בדבר המשך כהונתו בוועדה.

3.      ועדת השיפוט תקבל את החלטותיה בהצבעת רוב.

4.      החלטת חבר השופטים הנה סופית ואין לערער עליה מכל נימוק שהוא.

5.      קרן מרים ומשה ארמון ז"ל תביא לידיעת הציבור את שמות הזוכים ודבר קיום טקס הענקת המלגות  בעיתונות  המקצועית הישראלית והבינלאומית, וכן תהיה רשאית לפרסם בכל דרך שתבחר את הפרויקטים המשתתפים והזוכים.

בהתאם לצורך, מנהלי הקרן יהיו רשאים  לתקן או לשנות את תקנון המלגה.

שמות זוכי התחרות לשמת 2014 ולשנת 2015

 

 

רשימת זוכים לשנת 2014


אלמוג דנינו, 15 שניות בעיר שדרות, טכניון

רות אדרי גרסטל, תחנת בת גלים, טכניון

לי רום בשותפות עם גב' ליאור פיטוסי, עיר תחתית חיפה, טכניון


רשימת זוכים לשנת 2015


אריאל נאור, מוזיאון גבעת נפוליאון, רמת גן, אריאל

חן רינסקי, שכ' שקד, מעגל הצבעוני, ירוחם, בצלאל

אשכר אליהו, בית בוסל, צפת, טכניוןתגובות