הועידה הישראלית לתיעוש וחדשנות הבנייה

התא לניהול הבנייה בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון בנגב,

המכון הלאומי לחקר הבנייה בטכניון והתאחדות בוני הארץ מודיעים על: 

 

הועידה הישראלית לתיעוש וחדשנות הבנייה:

מנוף לקיצור משך הביצוע, הגברת האיכות, הבטיחות והיעילות

 

 

תתקיים ב 28.5.2017

 

בין השעות 09:00-16:45

 

יו"ר הועידה: פרופ"ח יגאל שוחט 
 

 

 

על פי דוחות הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD - Organization for Economic Co-operation and Development), הפריון בענף הבנייה הישראלי לעובד עומד על 40% בהשוואה לממוצע במדינות הארגון. נתון זה משקף מכלול של גורמים ובהם: תהליך רישוי ארוך, ליקויי בנייה, בטיחות ירודה, ניהול וביצוע הלוקים בתכנון-חסר ומיעוט יישום כלים מתקדמים. התמשכות של פרויקטי בנייה ותשתיות על פני שנים ארוכות, המחייבות תשומת לב ומשאבי אנוש, משאבים פיזיים וכלכליים, במקביל לריבוי משאבי כוח-אדם וציוד, הגורמים לירידת התפוקה ולחשיפת הפרויקט והעובדים בו למפגעי בטיחות ואיכות, הם מהגורמים העיקריים לנתונים אלה.

 
אחד הגורמים המשפיעים על פרמטר התוצר ברמת הביצוע הוא תיעוש וחדשנות הבנייה. לפרמטר זה יש השפעה על הקטנה משמעותית של תשומות כוח-האדם, על איכות הביצוע, הבטיחות והעלות. למרות שנושא זה נמצא על סדר היום של קברניטי ענף הבנייה מזה למעלה משלושה עשורים, בחלק ניכר של ענף הבנייה, היישום של שיטות מתועשות וחדשניות לוקה מאוד בחסר, ונמצא בפיגור ניכר בהשוואה למקובל במדינות המפותחות.

 
מטרת הועידה:

 

להציג פתרונות מעשיים לתיעוש תהליכי הבנייה החל בשלב התכנון, ובעיקר בשלבי הביצוע השונים, להעמיק את ההבנה של התועלות האצורות בתיעוש הבנייה, לסקור את מצב תיעוש הבנייה במשק הבנייה הועידה הישראלית לתיעוש וחדשנות הבנייההישראלי, בהיבטי הרגולציה, הייזום, התכנון והניהול ובתחומי הביצוע השונים: עבודות שלד, גמר ומערכות ועבודות תשתית.

 

קהל היעד:

 
מהנדסים אזרחיים, אדריכלים, מהנדסי ביצוע, מנהלי פרויקטים, מפקחים, קבלנים, בונים ויזמים, סטודנטים להנדסת בניין, הנדסה אזרחית וסביבתית.

  

  

הוועידה מוכרת כיום כשירות עבור ממונים על הבטיחות. 
לקבלת אישור בכתב, יש לפנות בתום הועידה למייל: [email protected] 

 

 

  

                            תכנית הועידה                           

 

 

 

המעוניינים להשתתף בועידה מתבקשים למלא טופס זה


המידע באדיבות אתר איגוד המהנדסים לבנייה ולתשתיות בישראל

תגובות