הודעת עמותת אדריכלים בנוגע לרישוי זמין

הודעה חשובה – רישוי זמין :
חברים יקרים,

רבים מחברינו שעוסקים בקידום היתרי בניה חווים את הקשיים הרבים ביישום
רפורמת הרישוי הזמין, קשיים שהאטו בצורה משמעותית את תהליכי הוצאת
היתרי בניה בכל רחבי הארץ ובמקביל הקטינו את מספר היתרי הבניה המוצאים לפועל.
הקשיים האלו מביאים לנזקים כלכליים לאדריכלים, למהנדסים וליזמים,
לרשויות ולמשק בכללו.

הנהלת עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הקימה בימים אלה צוות ייעודי
של אדריכלים מנוסים בראשות אדר' אייל איצקין, אדר' אורית ארנת ואדר' גלעד כהנא.

הצוות יציע תוך כחודש טיוטה ראשונית של הצעה, שתכלול הצעות לשיפור
שיטת הרישוי הזמין ותיקונים נדרשים.

הודעת עמותת אדריכלים בנוגע לרישוי זמין

הנהלת העמותה מזמינה אדריכלים שיש להם הצעות בנושא
לשלוח את הצעותיהם לעמותה: [email protected]
ההצעות יועברו לידי הצוות וישקלו בכובד ראש.

על בסיס הצעת התיקון שיכין הצוות, תקרא עמותת האדריכלים לשיתוף פעולה עם כל הגורמים הקשורים לנושא: מנהל התכנון, מהנדסי הערים, ועדות התכנון וקבלני ישראל.

באדיבות אתר האינטרנט של עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל - לחצו לפרסום המקורי

תגובות