קול קורא להגשת מועמדות לפרויקטים עירוניים מצטיינים

קול קורא להגשת מועמדות לפרויקטים עירוניים מצטיינים
בתחום התכנון האורבני

איגוד המתכננים גאה להכריז על "אות הרשות המצטיינת לתכנון" לפרויקטים חדשניים ופורצי
דרך בתחום התכנון במסגרת הכנס השנתי של איגוד המתכננים
הכנס השנתי של איגוד המתכננים הינו מפגש הפסגה של מרבית הגורמים העוסקים בתכנון עירוני ואזורי לסוגיו
בארץ. הכנס השנתי לשנת 2019 יתקיים בעיר העתיקה בבאר שבע ב 7-8 במרץ 2019 ויעסוק בנושא: "החיים
מחוץ לתל אביב". -
במטרה להאיר זרקור על הפעילות התכנונית הענפה המתקיימת ברשויות המקומיות ולאפשר למידת עמיתים
משמעותית, החליט האיגוד להכריז על תחרות שתאפשר מתן קרדיט ציבורי הולם לעבודות תכנון שנעשו
ברשויות המקומיות ומשקפות איכות גבוהה במיוחד או ערך מוסף ייחודי.
לקראת כנס איגוד המתכננים לשנת 2019 אנו מזמינים רשויות מקומיות שתכננו או ביצעו בחמש השנים
האחרונות פרויקטים ייחודיים ובעלי ערך מוסף גבוה, להגיש מועמדות ל"אות איגוד המתכננים לרשות
המצטיינת בתכנון" באחת או יותר מהקטגוריות המפורטות:

. התחדשות העירונית פורצת דרך
2 . תחבורה ונגישות
3 . פיתוח מבני ציבור
4 . פיתוח המרחב ציבורי כמשאב קהילתי
כל רשות מקומית רשאית להגיש מועמדות לעד 2 פרויקטים ולא יותר מפרויקט אחד בקטגוריה ספציפית.
בכל קטגוריה ייבחרו עד 4 פרויקטים למועמדות סופית שיוצגו לכ - 600 אורחי הכנס ויקבלו חשיפה תקשורתית
רחבה.
אופן הגשת מועמדות:
מועמדות ל"אות הרשות המצטיינת לתכנון" ניתן להגיש עד לתאריך 15/1/2019 בשעה 12:00 לאיגוד המתכננים
בדוא"ל: [email protected]

יש לשלוח תקציר הפרויקט כמפורט בנספח המצ"ב וכן מצגת של עד 10 שקפים המתארת את הפרויקט ב - PDF
או Power Point.
פרויקטים שיתקבלו למועמדות יצטרכו להכין פוסטר בגודל גיליון (70 X 100 ס"מ) ולהגישו עד
לתאריך: 20/2/2019
ועדת השיפוט:
ועדת השיפוט תכלול נציגים בכירים של איגוד המתכננים, מרכז שלטון המקומי והאקדמיה.
שיפוט הפרויקטים יתבסס על הפרמטרים הבאים:
• רמת היצירתיות והמקוריות שמציגה היוזמה המוצעת עד כמה הפרויקט חדשני באופן ייחודי, מקורי -
ויצירתי.
• שילוב טכנולוגיות, קלות ההטמעה, הצורך בתשתיות, עלות ההפעלה ופיתוח היוזמה
• מדד השיפור וההשפעה כתוצאה מהמיזם, ובכלל זה: שיעור הנהנים מהמיזם
• מידת ההשפעה המידה שבה היוזמה עונה על הצורך שהוגדר -
• פוטנציאל הפצת היוזמה לרשויות מקומיות נוספות
• שיפור תהליכים המידה שבה היוזמה מייעלת ומשפרת תהליכים, מאפשרת קיצור זמנים ועלויות

המידע באדיבות אתר איגוד המתכננים בישראל

לפרטים מלאים לחצו כאן

קול קורא להגשת מועמדות לפרויקטים עירוניים מצטיינים

תגובות