ערעורים על היטלי השבחה

ערעורים על היטלי השבחה
מכרתם את הנכס שלכם.

הרשות המקומית עורכת שומה לתשלום "היטל השבחה" החל על הנכס.

קיבלתם שומה להיטל השבחה? זה לא סוף פסוק!

פנו אלי ונפעל ביחד להקטין את הסכום בכל דרך שהחוק מאפשר.

זכרו: חלון הזמן לערעור קטן. מהרו לפעול אחרת תחמיצו את האפשרות לערער!