ספריית אלמנטים בענן BIM COMPONENTS

ספריית אלמנטים בענן BIM COMPONENTS
077-9555150
מעל 30,000 אלמנטים פרמטריים להורדה חינם ושימוש במידול BIM

ניתן גם להעלות פריטים שיצרתם.

לאחר ההורדה ניתן לשמור בסיפריית הפרויקט או בתיקיה כללית, לערוך
ולשנות מידות בהתאם לצורך.

בזמן התכנון בארכיקאד, כאשר המחשב מחובר לאינטרנט, הפריטים הרלוונטיים
הזמינים בענן, יופיעו בקובץ התוכנה וניתן לגרור ישירות מהענן לשרטוט.

נדרשת רק הרשמה עם מייל וסיסמה

www.bimcomponents.com


עוד מארכיקאד ישראל