חשמל

חשמל
08-8530225
שרותי החברה לגיבוש תכנון ומתן פתרונות להנדסת חשמל הכוללים:
• תכנון מערכות חשמל, מאור כוח ולוחות חשמל
• תכנון הזנות תקשורת ותשתיות עבור בזק
• תכנון מתח גבוה.
• תכנון מערכת גילוי וכיבוי אש
• תכנון תאורת חוץ ותאורת רחוב
• הכנת כתב כמויות לביצוע העבודה
• הכנת מפרט טכני לקבלן המבצע
• הכנת אומדן עלויות לביצוע העבודות
• ביצוע פיקוח עליון


עוד מכדאי בטיחות