בתי קירור אגן

בתי קירור אגן
ייצור והקמה של בתי קירור על ידי אגן מבנים