בית משפחת קצב-רמת דניה ירושלים

תמונה
בית פרטי בשכונת רמת דניה - ירושלים
עבור משפחת קצב
בתהליך בנייה

מציגי הפרויקט

תגובות