בית חד משפחתי באבן יהודה.

בית נח - אבן יהודה.
העיקרון המנחה לתכנון הבית היה, צורתו של המגרש, והרצון ליצור חללים מרווחים וגדולים, כאשר חלל חובק חלל ואחד מתקשר עם השני כך שאין מצב של ניתוק מוחלט בין איזורי הבית.
החוץ כמו הפנים מיצר תקשורת וניצול מקסימלי של השטח החיצוני בהיקף הבית.
צורתו של הבית מאופיינת בקוים ישרים ונקיים כאשר מאסה מלווה עוטפת ומחבקת מאסה אחרת.

מציגי הפרויקט

תגובות