תוספת יחידות דיור לתמ"א 38

פרויקטים מכוח תמ\פרויקטים מכוח תמ"א 38 : תוספת יח"ד חדשות והרחבת יח"ד קיימות.
הכנת דו"ח היתכנות טרום תחילת הפרויקט המבוסס על תב"עות החלות במקום, על הוראות תמ"א 38/הנוסח המשולב/פברואר 2010 ועל מידע ממח' המידע במנהל ההנדסה.
הכנת תכניות והדמיות והצגתן באספת דיירים.
ליווי היזמים והדיירים מן הסקיצה הראשונה ועד לטופס 4 (הגשת בקשה להיתר בנייה, הכנת תכניות לביצוע, רשימות נגרות, אלומיניום, מסגרות ופרטי בניין.

מציגי הפרויקט

תגובות