הדמייה לבניין וחנות ספרים

בניין מגורים + חנות ספרים
דיזנגוף ת"א
שילוב של מגורים + חנות ספרים ובית קפה בפאתי הסמטה
חיבור לגן גימפל.

בוצעו 3 הדמיות חוץ
2 הדמיות פנים
2 הדמיות רהיט

בבניין קיימת "L" הפוכה בצד שמאל
שהיא אלמנט שחוזר גם בחנות ספרים במדפים ובצביעת נישת הגבס.

ניתן לראות הבנה של חומרים כגון בטון חלוןנות. צבע הגבס בחנות הספרים , פורמייקה, עץ, דק

תגובות