שכונה קיבוצית בקיבוץ דורות

שכונה קיבוצית בקיבוץ דורותהיום אנחנו מתכננים שכונה לבנים חוזרים בקיבוץ דורות..הרעיון הוא לשמור על האופי הקיבוצי ולתכנן מד רחוב, קודם כל באים האנשים ולאחר מכן המכוניות!לפי הסדר..
שכונה ירוקה ומתחשבת בסביבה, כולל אגירת מי נגר עילי וחלחול המים בשצ\"פים..

מציגי הפרויקט

תגובות