בית קפה בתאטרון בית מזיא

בית קפה בתאטרון בית מזיא
תכנון בית קפה בתאטרון בית מזיא ירושלים.
הכנת סקיצות רעיוניות והדמיות להמחשה, הכנת תוכניות עבודה וכתבי כמויות לביצוע, בחירת בעלי מקצוע מתאימים, בחירת חומרים,תכנון תאורה, פיקוח עליון על ביצוע העבודות בכל השלבים, ייעוץ והכוונה ללקוח לכל הריהוט והאבזור.

מציגי הפרויקט

תגובות