ירושלים

פסל "לטאה"
עיצוב במרחב ציבורי בירושלים דורש מאמן ומעצב התייחסות שונה ורגישות מיוחדת. פסלים סביבתיים של רוסלן סרגייב בירושלים הם דוגמא לרגישות זאת. במשך 20 שנה בסטודיו של אמן בירושלים, הוא מעצב את היצירות ושולח אותם בכל רחבי הארץ ובעולם.

מציגי הפרויקט

תגובות