world shop

world shop
עיצוב חנות למכירת מצלמות אבטחה, ריגול ועוד ....
הרעיון היה ליצור חנות בקווים נקיים, ובשפת הייטק
בתקציב לא גבוה ....
הלקוח היה מרוצה והתוצאה הייתה טובה ומוכרת

מציגי הפרויקט

תגובות