מלמעלה למטה....

מלמעלה למטה....
כשמעצבים ומשנים בית קיים, כל התערבות ושינוי במבנה מורכבת ומאתגרת, כאשר עושים זאת בבית בו הכניסה היא מהקומה העליונה האתגר גדול אף יותר. אני רוצה להודות לדנה ואייל היקרים שפתחו לי את ביתם והפקידו אותו בידי. היתה זו עבודה מספקת ומהנה. בתחילתה של כל עבודה אני מתכנן ומעצב את הבית בהתאמה למשפחה שעתידה לגור בו, היום כאשר ביקרתי במבנה לאחר שהמשפחה מתגוררת בו אני נרגש לראות את התוצאה.

מציגי הפרויקט

תגובות