אדי יונתן - הנדסה הנעזרת במחשוב

0
יועץ ומתכנן פתרונות הנדסיים תוך העזרות במחשוב.
מאגרי מידע - GIS, מערכי תפעול ותחזוקה.
כולל שירותי ניהול למערכות, עד לשירות אאוטסורסינג מלא.