אורקה סולאר בע"מ

תכנון וניהול פרוייקטים סולאריים התקנת מערכות סולארייות לפרטיים ועסקים. תחזוקה שנתית ללקוחות קיימים ומכל חברה אחרת.