אור-לי שפירא -רוטמן תכנון נוף ופיתוח

0
אנו מתכננים פיתוח ונוף משלב התב"ע עד שלב הפרטים הקטנים בתוכנית השתילה והנוף.
התכנון מיוחד בהכירו את הצמחים כמו את הפרטים התכנוניים המובילים בשוק. מתחשב באחזקה נמוכה ובהתאמה לכל הצרכים של המזמין.
אנו מתכננים באזורים ציבוריים וכן פרטיים.מוצאים מפרט טכני וכתב כמויות מסודר כולל אומדן.
נסיוננו בן 15 שנים מוביל אותנו למקצועיות גבוהה.
שמחים לתת שרות לכל החפץ.