ProCAD

0
בניית אפליקציות מתחום האוטוקאד בשפת AutoLISP ו-Visual LISP אחד הכלים החשובים ביצירת תוכנות שעובדותעם תוכנת האוטוקאד.

האפליקציה להלן:"ליספ" נותנת אפשרויות ללא גבולות לאוטומטיזציה ואופטימיזציה תהליכי תכנון ופיתוחץ