איזון - יעוץ וניהול הנדסי

0
החברה מנהלת עבור היזם הבונה את כל שלבי הייזום והבניה,
החל בשלבים המוקדמים של הייזום, איתור ובדיקות הכדאיות והגדרת הפרויקט, המשך בהליכי התכנון הכללי והסטטוטורי, כולל ניהול תאום ופיקוח בשלבי ההקמה ועד למסירת המוצר המושלם לדייר והמשתמש במבנה.
בנוסף, החברה עוסקת בתחום הייעוץ ההנדסי ועריכת הליכי גישור וכתיבת חוות דעת.