לוי עמי -אדריכל

0
משנת 1988- תכנון מגורים, עסקים ומוסדות,השבחת נכסים שפוץ וחידוש,תכנון למשהב"ט