אלונים

052-5669827
אלונים חישובי כמויות לבניין. 

אנו מבצעים חישוב כמויות לקבלנים, יזמים ומפקחים.
ליווי צמוד לפרויקטים בביצוע.
חישובי כמויות לכל עבודות הבנייה לרבות קונסטרוקציות פלדה ופיתוח.