איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות בישראל

0
איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות הינו הארגון המקצועי היציג של המהנדסים האזרחיים במדינת ישראל. האיגוד שהוקם בשנת 1998 מונה כ- 2000 מהנדסים.

האיגוד הינו עמותה עצמאית בלשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל שהינה הגוף היציג של המהנדסים בכל תחומי ההנדסה.

פעילותו המקצועית של האיגוד נעשית באמצעות 11 תאים מקצועיים המכסים את כל מקצועות ההנדסה האזרחית ? ניהול הבנייה, קונסטרוקציות, תנועה ותחבורה, כבישים, גיאוטכניקה, חומרים וטכנולוגיות, מים, ביוב וניקוז, אחזקה, מינהור, בטיחות אש וביצוע.

מטרת האיגוד הינה לקדם את מקצוע ההנדסה האזרחית ואת מעמד המהנדס, האזרחי בישראל וזאת באמצעות פעילות העשרה מקצועית ומעורבות בחקיקה ובקבלת החלטות בדרג המדיני בכל הקשור לענף התכנון והבנייה.

הפעילות להעשרת המהנדסים כוללת קיום קורסים, ימי עיון וסיורים מקצועיים לקידום הכשרתו של המהנדס האזרחי והפצת מידע מקצועי שוטף בתחומים מקצועיים. לאיגוד המהנדסים רבעון מקצועי בשם "הנדסת בנייה ותשתיות" המופץ בקרב כל חבריו ובקרב העוסקים בתחום הבניה .

האיגוד מעורב בחקיקה ובקבלת החלטות על ידי הדרג המדיני בכל הקשור לענף הבנייה והתשתיות. האיגוד פעיל בכל הוועדות שמונו על ידי משרדי הממשלה השונים וכן בוועדות שהוקמו בכנסת ועוסקות בתחום.

חברי האיגוד פעילים בהכנת התקינה הישראלית בתחום התכנון והבניה.

האיגוד פועל לקידום נושא הגישור בענף וזאת באמצעות מרכז "גשרים" שהוקם על ידי האיגוד .כן פועל האיגוד למינוי בוררים ומומחים לבקשת בתי המשפט וגורמים אחרים.

לאיגוד המהנדסים קשרי שיתוף פעולה עם הגופים המובילים בתחום הבניה בארץ, כמו הטכניון, מכון התקנים הישראלי, התאחדות הקבלנים והבונים, מרכז הבנייה ועוד.