אמיר שקולניק

0
תכנון בעיקר למגורים לוילות ובניה רבויה. מבני ציבור, מסחר, תעשיה.
הגשת תכניות לבינוי ערים והיתרי בניה.

אדריכלות מקורית ופרקטית.