גולן פורת אדריכלות ותכנון ערים

0
תכנון אדריכלי ואורבני, הכנת תכניות בנין עיר, שכונות מגורים, הרחבות במושבים, מבני ציבור