תעמיר...בונים באיכות

0
תעמיר...בונים באיכות
חברה הנדסית שמציעה שירותי תכנון שכוללים אדריכלות ועיצוב פנים, תוכניות מפורטות, תכנון קונסטרוקציות, יעוץ קרקע ותכן מבנה מיסעה.
חברה קבלנית לביצוע עבודות בנייה ברמת ביצוע שונה וביצוע שיפוצים וליווי פרויקטים משלבי הרעיון ועד לשלבי הגמר.